Việt Nam lựa chọn ra sao khi thế giới công nghệ đang phân thành hai cực Trung – Mỹ?Kinh doanh

Việt Nam lựa chọn ra sao khi thế giới công nghệ đang phân thành hai cực Trung - Mỹ?Chiến tranh lạnh công nghệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ sớm lan rộng. Điều đó buộc cả các công ty và quốc gia phải đưa ra một vài quyết định khó khăn.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply