“Việt Nam là địa điểm lý tưởng tổ chức Thượng đỉnh Mỹ-Triều“Kinh doanh

“Việt Nam là địa điểm lý tưởng tổ chức Thượng đỉnh Mỹ-Triều“Việc tổ chức Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Việt Nam đã cho thấy, Việt Nam là quốc gia ổn định, an toàn, thực sự là nơi lý tưởng cho việc tổ chức hội nghị.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply