Việt Nam không vào danh sách theo dõi nâng hạng của MSCIKinh doanh

Việt Nam không vào danh sách theo dõi nâng hạng của MSCIKuwait được MSCI nâng hạng lên thị trường mới nổi. Với việc Kuwait được thăng hạng, VDSC ước tính tỷ trọng của Việt Nam sẽ được tăng lên trong MSCI Frontier Market Index và MSCI Frontier Market 100 Index với tỷ lệ lần lượt là 25,8% và 30%.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply