Việt Nam đã và đang kiểm soát tốt dịch Covid-19, vẫn là một điểm đến an toàn!Kinh doanh

Việt Nam đã và đang kiểm soát tốt dịch Covid-19, vẫn là một điểm đến an toàn!Dù dịch bệnh vẫn còn những diễn biến phức tạp, khó lường nhưng cho tới lúc này, Việt Nam cho thấy mình đang kiểm soát tốt tình hình và không hề chủ quan.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply