Viện Khoa học tổ chức, cán bộ có 3 tân Phó Viện trưởngKinh doanh

Viện Khoa học tổ chức, cán bộ có 3 tân Phó Viện trưởngBan Tổ chức Trung ương vừa tổ chức Lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply