Việc người giàu thích gà quá to gây hại thế nào đến thế giới?Kinh doanh

Còn xét trên góc độ kinh tế, gà trái ngược với ô tô. Gà được nuôi nguyên con, thế nhưng giá trị của gà được tối ưu một khi gà được chia thành từng phần.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply