VIB là ngân hàng tư nhân đầu tiên được NHNN trao quyết định thực hiện Basel IIKinh doanh

VIB là ngân hàng tư nhân đầu tiên được NHNN trao quyết định thực hiện Basel IIVIB là 1 trong 2 ngân hàng đầu tiên được NHNN chấp thuận cho áp dụng tỷ lệ an toàn vốn theo chuẩn mực Basel II.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply