Vì sao một thị trường cận biên như Việt Nam sẽ là nơi "trú ẩn an toàn" khí thế giới chịu quá nhiều cú sốc?Kinh doanh

Nếu các thị trường mới nổi là mang lại lợi nhuận tiềm năng cao hơn, nhưng cũng có rủi ro lớn hơn, thì thị trường cận biên sẽ có rủi ro và lợi nhuận ra sao? Theo một khía cạnh nào đó, thị trường cận biên sẽ là nơi “trú ẩn an toàn” khi thế giới chịu tác động của quá nhiều cú sốc.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply