Vì sao đất hiếm chẳng thể giúp Trung Quốc thắng Mỹ trong chiến tranh thương mại?Kinh doanh

Nhu cầu nhập khẩu của Mỹ đối với kim loại đất hiếm thô từ Trung Quốc được sử dụng trong các nhà máy gần như đã biến mất. Dữ liệu hải quan Trung Quốc cho thấy năm 2018 Mỹ chỉ chiếm 3,8%.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply