Vi phạm rừng phòng hộ Sóc Sơn: Dân ở trước, rừng có sau?Kinh doanh

Các sai phạm trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại rừng phòng hộ huyện Sóc Sơn đang được Thanh tra thành phố Hà Nội thanh tra toàn diện.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply