Vi khuẩn trong ruột người có thể biến máu nhóm A thành nhóm O: Tại sao đây là một đột phá quan trọng?Kinh doanh

Vi khuẩn trong ruột người có thể biến máu nhóm A thành nhóm O: Tại sao đây là một đột phá quan trọng?Những vi khuẩn này có thể góp phần cứu sống hàng triệu sinh mạng.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply