VEAM lùi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên sang 30/6 để chuẩn bị hồ sơ bầu bổ sung thành viên HĐQTKinh doanh

VEAM lùi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên sang 30/6 để chuẩn bị hồ sơ bầu bổ sung thành viên HĐQTLý do việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ để VEAM có đủ thời gian chuẩn bị các nội dung liên quan đến việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và hồ sơ liên quan đến bầu bổ sung thành viên HĐQT.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply