VCSC: Thủ tục pháp lý kéo dài có thể khiến Đất Xanh (DXG) phải chậm tiến độ thu tiền, giảm giá trị hợp đồngKinh doanh

VCSC: Thủ tục pháp lý kéo dài có thể khiến Đất Xanh (DXG) phải chậm tiến độ thu tiền, giảm giá trị hợp đồngVCSC cũng nhấn mạnh rủi ro lượng hàng tồn kho cao hơn cho mảng môi giới bán buôn khi mở rộng kinh doanh, tiến độ xây dựng tiếp tục bị trì trệ tại dự án Gem Riverside. Do đó, kỳ vọng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ của Đất Xanh (DXG) theo quan điểm VCSC sẽ điều chỉnh giảm.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply