VCG: Nộp xong gần 7.400 tỷ đồng, An Quý Hưng cơ cấu lại bộ máy lãnh đạo VinaconexKinh doanh

Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VCG) sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 theo đề nghị của An Quý Hưng. Nội dung chính là việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply