Vẫn vướng khi tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đấtKinh doanh

Nhu cầu chuyển mục đích, tách thửa đất của người dân là hoàn toàn chính đáng. Các quy định pháp luật của TP.HCM về những vấn đề trên cũng khá nhiều, tuy nhiên, trên thực tế việc triển khai vẫn chưa thông suốt. 
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply