"Vận đen" chưa hết, Yeah1 trích lập 3,6 triệu USD dự phòng cho việc bán lại ScaleLabKinh doanh

Phía Yeah1 cũng cho biết ScaleLab đã lấy lại được giấy phép MCN, tuy nhiên Yeah1 vẫn quyết định theo nguyên tắc thận trọng là trích lập dự phòng cho khoản phải thu liên quan.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply