“Uỷ ban Chứng khoán vẫn nên trực thuộc Bộ Tài chính”Kinh doanh

Đại biểu Vũ Thị Lưu Mai, đoàn Hà Nội cho rằng việc giữ nguyên như quy định hiện hành để đảm bảo tính tuân thủ nghị quyết của đảng, trong đó hạn chế việc tăng thêm cơ quan, bộ máy, tăng biên chế. 
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply