Ủy ban Bầu cử Thái Lan ấn định hạn chót bỏ phiếu lạiKinh doanh

Hạn chót để Ủy ban Bầu cử Thái Lan tổ chức bất kỳ cuộc bỏ phiếu lại nào là 28/4.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply