Ứng phó dịch tả heo Châu Phi: 'Đánh chuột không vỡ bình'Kinh doanh

Ứng phó dịch tả heo Châu Phi: 'Đánh chuột không vỡ bình'Tuy không lây lan cho người nhưng dịch tả heo Châu Phi với nhiều con đường truyền nhiễm sẽ rất khó bị kiểm soát nếu cộng đồng người tiêu dùng, doanh nghiệp, người chăn nuôi và chính quyền địa phương không đủ sự thấu hiểu, hy sinh, và hợp tác tích cực trong phòng chống dịch.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply