Ứng dụng Công nghệ thông tin giúp tiết kiệm 30% thời gian họp trung bình của các phiên họp Chính phủKinh doanh

Ứng dụng Công nghệ thông tin giúp tiết kiệm 30% thời gian họp trung bình của các phiên họp Chính phủNgày 24/06/2019, Văn phòng Chính phủ chính thức khai trương hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc (e-Cabinet).
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply