Ứng dụng bảo hiểm công nghệ LIAN ra mắt sản phẩm bảo hiểm toàn bộ mô tô xe máyKinh doanh

Ứng dụng bảo hiểm công nghệ LIAN ra mắt sản phẩm bảo hiểm toàn bộ mô tô xe máyDù là quy định bắt buộc từ năm 2008, nhưng 11 năm qua, mới chỉ có 40% lượng mô tô, xe máy tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự. Lý do vì đâu?
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply