Uber đàm phán mua startup giao hàng thực phẩm DeliverooKinh doanh

Uber đang đàm phán mua lại công ty giao hàng thực phẩm Deliveroo, trong một thương vụ dự kiến có giá trị khoảng vài tỷ đô.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply