Tỷ suất lợi nhuận từ bán nước chấm của Masan cao hơn hẳn Vinamilk bán sữa hay Sabeco bán biaKinh doanh

Tỷ suất lợi nhuận từ bán nước chấm của Masan cao hơn hẳn Vinamilk bán sữa hay Sabeco bán biaNăm 2018, chỉ với 7.000 tỷ doanh thu nhưng mảng nước chấm thu về tới 3.600 tỷ đồng lãi gộp và 2.500 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương ứng tỷ suất lợi nhuận gộp và lợi nhuận trước thuế doanh thu lần lượt là 51% và 36%.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply