Tỷ lệ tự tử trong người trẻ Mỹ tăng caoKinh doanh

Tỷ lệ tự tử tại Mỹ nói chung đã tăng lên với tất cả các nhóm tuổi và nhóm chủng tộc, tỷ lệ này tăng ước chừng khoảng 30% trong khoảng thời gian từ năm 1999 cho đến năm 2016.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply