Tỷ lệ doanh nghiệp vừa và nhỏ Trung Quốc nối lại hoạt động đang tăng chóng mặtKinh doanh

Các công ty sản xuất có tỷ lệ phục hồi khoảng 43,1%, tăng thêm 6,2% vào ngày Chủ Nhật. Tỷ lệ các công ty kinh doanh dịch vụ học trực tuyến và công nghệ thông tin đạt 40%.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply