Tỷ lệ doanh nghiệp so với dân số bình quân của Việt Nam còn thấpKinh doanh

Tỷ lệ doanh nghiệp so với dân số bình quân của Việt Nam còn thấp so với khu vực ASEAN, đặc biệt là so với Mỹ, Nhật Bản và châu Âu.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply