Tỷ lệ an toàn vốn hệ thống ngân hàng nhích lên 12,19%Kinh doanh

Trong đó, CAR của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước ở mức 9,61%, dù đã cải thiện nhẹ so với mức 9,52% hồi cuối năm ngoái nhưng vẫn đang thấp nhất hệ thống.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply