“Tỷ giá biến động nhưng sẽ không căng thẳng”Kinh doanh

Với nguồn cung USD đến từ giải ngân FDI, kiều hối, xuất khẩu, đặc biệt là nguồn dự trữ ngoại hối lớn lên tới 63,5 tỷ USD, cho phép Ngân hàng Nhà nước có đầy đủ các công cụ để can thiệp vào tỷ giá nếu cần thiết.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply