Tuyến đường vành đai 4 và 5 ở Hà Nội có phạm vi ra sao?Kinh doanh

Tuyến đường vành đai 4 và 5 ở Hà Nội có phạm vi ra sao?Hai tuyến đường vành đai 4 và vành đai 5 sẽ được khởi công trong giai đoạn 2021-2025.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply