Tước danh hiệu CAND nếu tuyên truyền chống Nhà nướcKinh doanh

Tước danh hiệu CAND nếu tuyên truyền chống Nhà nướcCông an sẽ bị tước danh hiệu CAND hoặc buộc thôi việc nếu tuyên truyền chống Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply