Từng luôn làm việc độc lập, đây là cách tôi học được giá trị của sự cộng tác từ chính con gái: Điều quan trọng nhất là sự tin tưởng lẫn nhauKinh doanh

Từng luôn làm việc độc lập, đây là cách tôi học được giá trị của sự cộng tác từ chính con gái: Điều quan trọng nhất là sự tin tưởng lẫn nhauChỉ khi tin tưởng lẫn nhau hai người mới có thể cộng tác thành công. Thiếu niềm tin vào đối phương là nguyên nhân của những xung đột và thất bại.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply