Từng là “con gà đẻ trứng vàng” của Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn, TIE bị hủy niêm yết từ ngày 1/8/2019Kinh doanh

Từ năm 2007 đến 2012, TIE đảm bảo cổ tức bằng tiền cho cổ đông ở mức 12% – 20%. Trong giai đoạn 2013 – 2015 TIE có những quyết định liên quan đến tài sản. Tháng 3/2016 cổ đông nhà nước thoái vốn.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply