Tuần làm việc thứ 2, Quốc hội sẽ thảo luận nhiều dự án Luật quan trọngKinh doanh

Tuần làm việc thứ 2, Quốc hội sẽ thảo luận nhiều dự án Luật quan trọngTrong các dự án luật được QH thảo luận có Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply