Tuần hai quỹ ETF cơ cấu: Khối ngoại bán ròng hơn 182 tỷ đồngKinh doanh

Tuần hai quỹ ETF cơ cấu: Khối ngoại bán ròng hơn 182 tỷ đồngDo được thêm vào danh sách của cả hai quỹ ETF FTSE và V.N.M nên POW được khối ngoại giao dịch sôi động trong đó có một lượng lớn cổ phiếu này được các tổ chức nước ngoài giao dịch thông qua phương thức thỏa thuận.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply