Tự ý mua lô hàng hơn 1.600 tỷ, Tổng giám đốc VEAM bị đình chỉ chức vụKinh doanh

Ông Trần Ngọc Hà được yêu cầu tập trung thu hồi công nợ, bán hàng đối với lô hàng sản xuất từ 3.000 bộ linh kiện mua cuối năm 2017.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply