Từ vụ Grab, Uber, Luật Cạnh tranh còn nhiều kẽ hở?Kinh doanh

Từ vụ Grab, Uber, Luật Cạnh tranh còn nhiều kẽ hở?“Việc thỏa thuận mua bán sáp nhập là quyền của doanh nghiệp. Không thể coi nó là không lành mạnh được nhưng nó chỉ không lành mạnh khi có tác động hạn chế cạnh tranh đáng kể trên thị trường”.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply