Tư vấn giám sát hợp đồng dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng đã trả hết nợ thuếKinh doanh

Do đã nộp tiền thuế đầy đủ nên công ty trong liên danh tư vấn giám sát hợp đồng dự án chống ngập gần 10.000 tỷ đồng được giải tỏa biện pháp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply