Từ tẩy chay đến ép chuyển giao công nghệ, Trung Quốc đang sử dụng sức mạnh của quốc gia đông dân nhất thế giới như thế nào?Kinh doanh

Từ tẩy chay đến ép chuyển giao công nghệ, Trung Quốc đang sử dụng sức mạnh của quốc gia đông dân nhất thế giới như thế nào?Lòng tự tôn dân tộc – càng bị kích động bởi truyền thông nhà nước – có sức mạnh rất lớn.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply