Từ Người phán xử đến Về nhà đi con: "Phan Quân" vẫn là ông bố chất lừ nhờ loạt câu thoại “đỉnh của đỉnh”Kinh doanh

Nếu “Phan Quân” Hoàng Dũng của “Người phán xử” và bố Luật của “Về nhà đi con” nhận là ông bố “chất” thứ hai chắc chẳng ai dám nhận hạng nhất.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply