Từ nghi án Asanzo nhập hàng nước khác gắn nhãn Việt Nam, nhìn nhận “Made in Vietnam” như thế nào?Kinh doanh

Chưa có một thước đo rõ ràng để xác định quá trình sản xuất thế nào, hàm lượng giá trị bao nhiêu thì doanh nghiệp có thể tự tin dán nhãn “made in Vietnam” lên sản phẩm…
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply