Tự “lừa mình dối người” bằng 3 tư duy độc hại này, chả trách tiền đồ của bạn tối đen như mực: Thay đổi hoặc thất bại, bạn chọn đi!Kinh doanh

Tự “lừa mình dối người” bằng 3 tư duy độc hại này, chả trách tiền đồ của bạn tối đen như mực: Thay đổi hoặc thất bại, bạn chọn đi!Trên thế giới có hơn 7 tỷ người, nhưng chỉ có một số ít trong đó thực sự thành công, bởi những người còn lại vẫn chưa chịu từ bỏ lối suy nghĩ thất bại đang kìm chân họ tại vạch xuất phát.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply