Từ câu chuyện của tỷ phú Jeff Bezos, đàn ông Việt Nam rửa bát ra sao?Kinh doanh

Từ câu chuyện của tỷ phú Jeff Bezos, đàn ông Việt Nam rửa bát ra sao?Số liệu về Khảo sát tiếp cận nguồn lực Việt Nam năm 2018 một câu hỏi về việc rửa bát của nam giới. Câu này chỉ hỏi cho nam giới đang có vợ, với số nam giới được hỏi là 808 người ở 4 tỉnh nông thôn Việt Nam.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply