Từ 01/7/2019 lương giáo viên, giảng viên tăng đến 800.000 đồng/thángKinh doanh

Từ 01/7/2019 lương giáo viên, giảng viên tăng đến 800.000 đồng/thángTheo Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ tiền lương của giáo viên, giảng viên từ tháng 7/2019 tăng thêm từ 165.000 đồng/tháng đến 800.000 đồng/tháng tùy vào từng đối tượng.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply