TTC Sugar (SBT) Bán ra 8 triệu cổ phần, Agri Asia Pacific Limited không còn là cổ đông lớnKinh doanh

TTC Sugar (SBT) Bán ra 8 triệu cổ phần, Agri Asia Pacific Limited không còn là cổ đông lớnSau giao dịch, Agri Asia Pacific Limited giảm số cổ phần nắm giữ xuống còn 25,4 triệu cổ phiếu (tương đương 4,84% vốn điều lệ) và không còn là cổ đông lớn TTC Sugar (SBT).
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply