TT Trump loan tin thắng trận: Bị thuế quan hủy diệt, TQ trở thành một quốc gia rất yếu ớt!Kinh doanh

TT Trump loan tin thắng trận: Bị thuế quan hủy diệt, TQ trở thành một quốc gia rất yếu ớt!Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/5 đánh giá chiến dịch thuế quan của ông nhằm vào Bắc Kinh đang tạo ra “ảnh hưởng mang tính hủy diệt” đối với Trung Quốc.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply