TS. Trần Du Lịch: “Miền Trung chậm thủ tục đầu tư một ngày là tiếp tục nghèo thêm một năm”Kinh doanh

“Miền Trung cần có quyết tâm cao theo tinh thần “bây giờ hoặc không bao giờ” để có thể biến vùng đất nhiều tiềm năng nhưng chậm phát triển thành những địa phương phồn vinh”, TS. Trần Du Lịch nhận định.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply