TS.Huỳnh Thế Du: Một số doanh nghiệp tư nhân Việt Nam lớn nhanh hơn cả chaebol Hàn QuốcKinh doanh

TS.Huỳnh Thế Du: Một số doanh nghiệp tư nhân Việt Nam lớn nhanh hơn cả chaebol Hàn QuốcKinh tế tư nhân được TS. Huỳnh Thế Du, ĐH Fulbright nhận định là trụ cột quan trọng cho sự phát triển thịnh vượng của quốc gia. Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra rằng bộ phận này cũng là nguyên nhân gây ra những cuộc khủng hoảng kinh tế trong thế giới hiện đại.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply