Truyền hình Israel: Thủ tướng Netanyahu chiến thắng cuộc tổng tuyển cửKinh doanh

Truyền thông Israel nhận định, ông Netanyahu chắc chắn giành chiến thắng và sẽ trở thành Thủ tướng tại vị lâu nhất trong lịch sử 71 năm của Israel.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply