Trưởng thành = chấp nhận thất bại: Có vấp ngã mới biết đứng vững khó khăn đến nhường nào…Kinh doanh

Trưởng thành = chấp nhận thất bại: Có vấp ngã mới biết đứng vững khó khăn đến nhường nào...Hãy sống như loài cá, vui không ai biết, khóc không ai hay, bình thản vẫy vùng vì chỉ được sống một lần duy nhất.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply