Trước thềm niêm yết trên HoSE, Dabaco báo lãi quý 2 sụt giảm 91%Kinh doanh

Trước thềm niêm yết trên HoSE, Dabaco báo lãi quý 2 sụt giảm 91%Ảnh hưởng dịch tả lợn châu Phi đã khiến hoạt hoạt động SXKD chăn nuôi lợn và sản xuất giống trong quý 2/2019 của Dabaco thua lỗ.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply